Gezocht: voor ieders idee een plek, voor iedere plek een idee

16 september 2015

Na een jaar werken met veel Bruggelingen vol goeie, haalbare of knotsgekke ideeën, is het één van de dingen die heel duidelijk naar voor komt: Bruggelingen zoeken plaats. Plaats voor een ecohuis, voor creatievelingen, voor een fab lab, om elkaar te ontmoeten en om nieuwe dingen te doen. Nieuwe initiatieven botsen vroeg of laat op deze vraag: waar? Daarom roepen we jullie, de Bruggelingen, op. Help ons mee nadenken over de schaarse, mooie ruimte die we hebben. Open ruimte als pleinen, parken of waterlopen. Maar ook gebouwen, tuinen, kerken, scholen, bedrijfspanden, woningen of publieke gebouwen.

Er is heel wat onderbenutte ruimte, zoals aan de Gistfabriek. Een stuk van de site DuPont werd tijdens de Triënnale ingenomen door het Urb Egg Café. Door ruimte tijdelijk te benutten, kunnen burgerinitiatieven een extra duwtje krijgen en nieuwe mogelijkheden opleveren. Slim omgaan met ruimte is de toekomst, ook in Brugge. De toekomst van Brugge zal initiatieven nemen om ondernemende Bruggelingen in contact te brengen met Bruggelingen, organisaties, bedrijven, overheden … die ruimtes voor maatschappelijke initiatieven beschikbaar kunnen stellen.

Je kent zeker een plek in je buurt of in de stad waarbij je denkt: laten we daar iets mee doen! Een plek vol mogelijkheden, die tot de verbeelding spreekt, die onderbenut, of volledig onbekend is. Een plek, tijdelijk of definitief, waar mensen zouden kunnen samenkomen, creëren en werken, zorgen, ontmoeten of feesten. Dit kan een braakliggend terrein zijn, een leegstaand pand, een verloren hoek, je eigen straat of je voortuin. Niemand kent de stad beter dan jij.

De ideeënoproep liep tot eind november 2015 en is intussen afgesloten.

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot