Energieproject 'Overal Stroomversnellers' wordt opgestart na stemming door de Bruggeling

10 september 2019

Vorig jaar diende Stad Brugge enkele voorstellen in bij het Vlaamse Energieagentschap om mee te dingen in de campagne ‘Overal Stroomversnellers’. Met die campagne daagde het Vlaamse Energieagentschap de steden en gemeenten uit om minstens één procent van hun volwassen inwoners te overtuigen om hun stem uit te brengen op één van de voorgestelde energieprojecten. Als dat lukte kon de stad of de gemeente aanspraak maken op een startkapitaal tot 1 euro per inwoner.

De Brugse projecten kregen een honderdtal meer stemmen dan wat het Vlaamse Energieagentschap vroeg. Hierdoor kunnen we als stad een subsidie tot 118.187 euro van de Vlaamse overheid bekomen. Stad Brugge zal nu twee projecten concreet laten uitwerken, één met de stadsschool BLO De Ganzeveer en één in het wijkcentrum Daverlo.

Het project met de stadsschool BLO De Ganzeveer in de Brugse binnenstad kreeg 59,7% van de stemmen van de Bruggelingen. In dit voorstel wordt een zonnepaneelinstallatie op het dak van De Ganzeveer geplaatst. Dit niet alleen om het gebouw zelf van groene stroom te voorzien, maar ook om twee elektrische deelwagens te voeden die door burgers en stadsmedewerkers gebruikt kunnen worden. De opgewekte stroom wordt voor twintig jaar aan de stad aangeboden. Daarna verloopt het contract en wordt de installatie eigendom van Stad Brugge.
Een tweede project, dat 30,3% van de stemmen kreeg, is gelijkaardig aan het eerste en wordt uitgewerkt op het wijkcentrum Daverlo in Assebroek.

Voor beide projecten zal worden samengewerkt met burgercoöperaties. Er zal wellicht minstens voor 130 kW piek aan zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Het bestek voor deze twee projecten werd opgesteld en binnenkort kunnen geïnteresseerde organisaties hierop intekenen. Stad Brugge wil maximaal inwoners, bedrijven en verenigingen van Brugge bij deze projecten betrekken. Zowel het opwekken van elektriciteit door zonne-energie op daken van stadsgebouwen, als het opzetten van deelsystemen voor elektrische wagens zullen een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO²-uitstoot. Zo worden stappen vooruit gezet naar een duurzamere stad, waar het fijn leven, werken en wonen is.

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot