De Stadsrepubliek haalt Vlaamse projectsubsidie binnen

15 december 2017

Stad Brugge haalt met het project ‘De Stadsrepubliek’ een bedrag van twee miljoen euro binnen via de recente Vlaamse oproep naar stadsvernieuwingsprojecten. Hiermee wil de bevoegde minister de (sociale) aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van de centrumsteden verhogen. ‘De Stadsrepubliek’ kan rekenen op dit bedrag omdat het ingediende project een ingrijpende vernieuwde dynamiek van een stadsdeel nastreeft, past in de brede stedelijke visie en een hefboom vormt voor een geïntegreerde stadsontwikkeling.

Historiek

Het project ‘Stadsrepubliek’ vond zijn kiemen meer dan tien jaar geleden. In 2008 werd het concept ‘het Stadsportaal’ ontwikkeld als antwoord op het aanvoelen van een soort antistedelijkheid in Brugge. Zo is het Brugse stadscentrum de leefruimte voor zo’n 20.000 bewoners. Maar het is ook de hoofdstad van enkele miljoenen stadsgebruikers: van scholieren, werknemers en toeristen , over congresbezoekers, zakenmensen en kleine zelfstandigen tot shoppers, fietsers en uitgaande jeugd. Een stad met een belangrijke oudere, maar vitale populatie en een stad waar jongeren opnieuw willen gaan vertoeven, ondernemen, hangen en uitgaan op hun eigen grootstedelijke manier. Maar het is ook de werelderfgoedstad waar vele miljoenen toeristen elk jaar passeren. Allemaal stromen ze door Brugge. Langs elkaar.

Ontmoeten

Vanuit die analyse zette een groep mensen in Brugge een tijdje geleden het project ‘De Stadsrepubliek’ op. Het opzet bestaat erin om een zone in de stad te ontwikkelen waar al deze types stadsgebruikers elkaar meer kunnen kruisen op hun individueel traject. We willen dus een stadsproject realiseren waar die routes met elkaar verknopen. Na onderzoek bleek de Sint-Jacobsbuurt de geknipte plek voor de uitwerking van dit concept, omwille van de dichte concentratie van uiteenlopende publieke creatieve functies (stedelijk, gesubisdieerd en particulier), een oppoppende impuls van creatieve, lokale economische spelers en de doorstart van een belangrijk nieuw stedelijk knooppunt: naar aanleiding van de verbouwing van cultuurhuis ‘De Republiek’ werd hiermee van start gegaan en een aanvraag voor projectsubsidie ingediend. 

Doelstelling

De algemene doelstelling en ambitie is om een eigentijds en uitdagend stadsproject te realiseren binnen het sociale weefsel via innovatieve en vergaande samenwerkingen op diverse vlakken; rekening houdend met een 21ste eeuwse stedelijke context én binnen de contouren van een historische stad.

Ambitie

Het project wil deze ambitie in de praktijk omzetten via:

  • de realisatie van een grotere ruimtelijke openheid, denk aan het meer zichtbaar maken en openstellen van de binnenpleinen in dit kwartier
  • het organisatorisch, logistiek en inhoudelijk clusteren van nieuwe en bestaande ondernemers en creatieve organisaties, denk aan het concept van ruimte delen
  • het geven van inhoudelijke impulsen voor ontmoeting en kruisbestuiving vanuit een divers aanbod van culturele en stedelijke creativiteit
  • een gediversifieerde participatie van die stadsgebruikers en bewoners. Het participatieplatform de toekomst van Brugge zet hier mee zijn schouders onder

De Stadsrepubliek wil maximaal inzetten op ‘slim ruimtegebruik’ bij het stadspatrimonium (denk aan het Conservatorium, het Cultuurcentrum, de Biekorf, de Stadsschouwburg, de Republiek en de Makersrepubliek) en de kansen die dit zal geven binnen de directe omgeving. Via infrastructuuringrepen, via een softwareplatform en vooral door een vergaande inhoudelijke samenwerking tussen deze spelers, kan een stevige basis gecreëerd worden om ruimtes maximaal te herbruiken, te delen en elke activiteit te laten doorgaan op de meest geschikte plek, ongeacht de hoofdgebruiker van een gebouw.

Vandaag is de stad samen met alle actoren klaar om dit project verder uit te bouwen als een verregaand multistakeholdersproject.

We leggen nu dit stadsvernieuwingsproject in grote lijnen uit, meer concrete info volgt binnenkort.

Ook Oostende (stapstenen voor Stene), Gent (en route - wijk op straat) en Deinze (stedelijk wonen aan de Leie) haalden elk twee miljoen euro binnen.

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot