De eerste drie toekomstplekken zijn veroverd!

13 januari 2016

Ongeveer 100 enthousiaste burgers kwamen samen op dinsdagavond 12 januari in de Bogardenkapel om kennis te maken en een eerste selectie te maken uit de voorgestelde ‘toekomstplekken’.

Toekomstplekken zijn plekken waar op korte termijn heel concrete, vernieuwende projecten opgestart worden door een samenwerking van burgers / groepen / buurten die al dan niet bijdragen tot de lange termijnplannen van die plek en vooral dynamiek en extra initiatief creëren op onverwachtse plekken.

Na het toekomstfestival op 15 oktober in het Concertgebouw, verzamelden we 65 inzendingen van plekken waar Bruggelingen iets mee wilden doen.

Op 12 januari waren achttien van die plekken vertegenwoordigd op het atelier ‘verover de Brugse toekomstplekken’. Bruggelingen kregen er de kans om hun plek, de ideeën en plannen die errond leven, voor te stellen aan elkaar. Achttien vlotte trekkers stelden kort en bondig én met veel goesting voor wat ze met de plekken willen doen.  

Op basis daarvan konden de aanwezigen ‘stemmen’ voor elkaars idee. De drie plekken met het meeste aantal stemmen worden in elk geval meegenomen als ‘toekomstplek’.

Deze drie plekken scoorden het best:

1. De Magdalenakerk (Astridpark): Yot vzw onderzoekt hoe het kerkgebouw kan evolueren tot een plaats van ontmoeting (buurtreceptie, fototentoonstelling, tijdelijke koffiebar, circusvoorstelling, …). Samen met studenten interieurarchitectuur van de KU Leuven wordt dit jaar in gesprek gegaan met  nieuwe partners uit Brugge.

2. De Bleekweide aan het cohousing project van ‘Stoer Huus’ (Baliestraat): deze natuurlijke biotoop in de stad, aan het cohousingproject van ‘Stoer Huus’ is nu een stuk verwilderd grasland. Een bloemenweide, ontmoetingsplek, tuinierplek of een stilteplaats voor de buurt behoren tot de mogelijke invulling waar de groep zich wil achter zetten. 

3. Een levendig Brugs kunstencentrum op de site van Howest (Sint-Jorisstraat): er is nood aan ruimte voor verschillende kunstvormen, waar nieuwe technologieën en creaties verder kunnen ontwikkelen en waar creatievelingen elkaar kunnen ontmoeten. Voorkeur gaat uit naar de Howest site in de Sint-Jorisstraat.

Daarnaast startten de vijftien andere plekken, die tijdens het atelier niet geselecteerd werden, gedurende tien dagen (13 - 22 januari) een on line campagne op om tot zoveel mogelijk stemmen voor hun plek te komen. Graaf Visartpark, site Ter Dreve en koetshuis De Boomhut werden na deze intensieve campagne gekozen als volgende drie toekomstplekken.

Volgende plekken haalden deze top drie niet via de campagne, maar kregen ook heel wat steun en reacties:

De toekomst van de Vismarkt

- Beursplein open plein

- Kinderboederij 2.0

- Let's Co & Co

- Brugoase

- Moestuinieren in het Grootseminarie

- Nieuw leven in het Zwart Huis

- Museumwijk aan de Dijver

- Beeldenpark Oud Sint-Jan

- Kapel Westervier

- Groenstraten in het Stubbekwartier

- Een leuk Lodewijk Gilliodtsplein 

Tot slot zijn er nog drie 'wildcards', die experts vanuit de stad naar voor kunnen schuiven als plek om rond te werken. Zo willen we streven naar voldoende variatie in doelgroep, locatie en type plek. 

Op deze 9 plekken zullen de komende maanden acties ontwikkeld worden: we trekken één keer naar de plek om met partners uit de buurt en daarbuiten, samen na te denken wat er kan gebeuren, met wie, …  en hoe er zo op een aantal van de plekken (al dan niet) tijdelijke ingrepen gaan gebeuren die extra dynamiek geven aan bepaalde Brugse buurten.

De stad, stuwt, verbindt en communiceert mee met de burgers achter de projecten.

De thema’s die op deze plekken behandeld worden, gaan van moestuinieren tot cohousing, sociale inclusie, herbestemming van religieus erfgoed tot ruimte voor creativiteit. Het zijn stuk voor stuk actuele en inspirerende thema’s voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (of kortweg ‘GRS) waar de stad nu mee bezig is.

Zo verbinden we ‘denken’ over ruimte met ‘doen’ en willen samen met veel burgers de stad mee-maken.

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot