Buurt aan de beurt zit er op!

7 juli 2019

Buurt aan de beurt zit er op! Eind maart gingen we van start met het eerste buurtbezoek in Dudzele. Begin juli werd de tour feestelijk afgesloten in Het Entrepot. Na 24 buurtbezoeken, veel ontmoetingen en gesprekken bij een verfrissend drankje, talrijke meldingen en voorstellen, kunnen we met een tevreden gevoel terugblikken. Veel Bruggelingen (zo'n 3.500) gingen in op de uitnodiging om in hun buurt kennis te maken met het stadsbestuur, het beleidsprogramma en de dienstverlening van de stad. 

Het stadsbestuur in jouw buurt 

Burgemeester Dirk De fauw en alle schepenen kwamen de grote lijnen toelichten van wat de nieuwe ploeg de komende zes jaar wil realiseren. Het stadsbestuur baseerde zich op de 17 SDG’s om het beleidsakkoord op te stellen. SDG’s, dat zijn sustainable development goals of de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Alle 17 doelstellingen raken aan lokale bevoegdheden en kunnen niet gerealiseerd worden zonder inzet op lokaal niveau, dichtbij de bevolking. Bij elk onderdeel van het beleidsakkoord vind je de kleurrijke icoontjes terug die aangeven aan welke doelstellingen de stad hiermee wil voldoen. 

De burgemeester ging dieper in op het beleidsprogramma en de specifieke plannen in de buurt. Tijdens een filmpje kon je kennismaken met alle schepenen en de klemtonen die zij willen leggen. De presentatie kan je hieronder bekijken, het filmpje bekijk je hier

De bestuursploeg wou ook graag kennismaken met iedereen en luisteren naar suggesties, vragen en bezorgdheden. Tijdens de afgelopen buurtbezoeken hebben ze heel wat gesprekken gevoerd met verschillende bewoners. Wie daarna nog steeds vragen had of op nieuwe ideeën kwam voor de toekomst van Brugge, kon en kan dit nog steeds ingeven in het meldpunt

Dienstverlening op locatie

Met buurt aan de beurt zorgden we voor een ministadhuis in jouw wijk.  Iedereen kreeg de kans om vragen te stellen bij verschillende stadsdiensten en contactpersonen in jouw buurt zoals de wijkagent, de gemeenschapswacht, de centrumleider van een dienstencentum of de buurtwerker. Je kon je laten inspireren door verschillende themahoeken om jouw buurt een boost te geven of ontdekken wat er de komende jaren op de planning staat voor jouw leefomgeving. De plannen van openbaar domein, waar je de gerealiseerde en geplande projecten voor jouw buurt kon ontdekken, kon je ook raadplegen.

Met volgende diensten en dienstverlening kon je uitgebreid kennis maken op buurt aan de beurt:

Buurt blijft aan de beurt 

Na het laatste ‘buurt aan de beurt’-moment blijft het stadsbestuur een luisterend oor bieden. In elke editie van het Stadsmagazine wordt een andere buurt in de kijker gezet. De voorbije edities kwamen Dudzele, Sint-Michiels West en Langestraat- en Seminariekwartier al aan de beurt. Veel inspraaktrajecten in de buurten worden opgestart. De komende jaren blijven alle buurten nog aan de beurt en komt de stad naar jou toe voor vb. de Katelijnestraat en het Dampoortkwartier.

Bewoners hebben ook nog steeds de kans om meldingen en voorstellen aan het meldpunt te bezorgen. De politie en buurtfiguren blijven ook een vast aanspreekpunt in de buurt. 

Via de toekomst van Brugge word je op de hoogte gehouden van alle projecten die de komende jaren nog op stapel staan. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via deze link. Wil je zelf initiatief nemen of een idee realiseren in jouw buurt? Raadpleeg dan zeker de 'Boost je Brugse buurt' - brochure voor ideeën, tips en ondersteuning. 

presentatie_buurt_aan_de_beurt.pdf

Zie ook

16 december 2019

Stad Brugge bouwt met studenten VIVES aan het Brugge van de toekomst.

1 oktober 2019

'De Stadsrepubliek' heeft een website met actuele info over dit project. Neem zeker een kijkje op www.destadsrepubliek.be