Brugge is kind- en jongerenvriendelijke stad

29 juni 2018

Samen met acht andere Vlaamse steden en gemeenten mag Brugge zich de volgende zes jaar kind- en jeugdvriendelijke stad noemen.
De toekomst van Brugge zette in 2016 mee zijn schouders onder dit project. Vanuit de toekomst van Brugge koppelden we hier enkele acties aan waarbij kinderen en jongeren betrokken werden. 

Minister van Jeugd Sven Gatz reikte in juni 2018 voor de derde maal de labels ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uit. Het label kent zijn oorsprong in de internationale Child Friendly Cities beweging, gestart vanuit de VN en UNICEF. Het lauwert steden en gemeenten die het internationale kinderrechtenverdrag actief toepassen in alle beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en jongeren.
Want een stedelijke omgeving die vriendelijk is voor kinderen, is tegelijk voor iedereen vriendelijk: voor grote mensen, voor kleine mensen, voor mensen met een beperking en voor mensen zonder beperking, voor zwakke weggebruikers en voor senioren. 

Kinderen moeten zich thuis kunnen voelen

Kinderen en jongeren zorgen voor een jeugdige dynamiek die onmisbaar is voor een stad. Het is belangrijk om hen te ondersteunen zodat ze zich hier thuis voelen. Om dit mogelijk te maken, werkten de Stad en allerlei partners ruim een jaar hard samen om Brugge nog kind- en jeugdvriendelijker te maken.

Het label is het resultaat van een intensieve en vruchtbare samenwerking tussen de Stad en de Brugse kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, opvoeders …. Uit gesprekken, enquêtes en workshops kwamen zeven prioritaire thema’s naar voren waarvan de jeugd wil dat de Stad er werk van maakt. Vanuit de toekomst van Brugge en alle andere stadsdiensten willen we een verbindende en stimulerende rol spelen in het samenbrengen van ideeën en acties die de kind- en jeugdvriendelijkheid van Brugge ten goede komen. 

Een label als basis

Samen met kinderen en jongeren analyseerden de steden en gemeenten hun beleid vanuit een kindvriendelijke bril. Ze formuleerden een strategie die rekening houdt met hun jonge inwoners in al hun beleidsbeslissingen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook over mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid.

Het label is een teken van erkenning van het traject dat Brugge heeft afgelegd. Het afgelegde traject legt een basis voor het toekomstige beleid. Het verkrijgen van het label is namelijk de start van een voortdurend groeiproces. Een overzicht van de afgelegde weg tot nu toe kan je hier terugvinden. 

Kinderen en jongeren zijn niet alleen de toekomst, ze zijn ook het nu. Ze maken een derde uit van de bevolking en hebben een plek in de stad als volwaardige burger. Niet vanaf hun achttiende verjaardag, maar al van jongsaf aan. Als je kinderen en jongeren laat meedenken komen ze vaak met een vernieuwende kijk. Een kindvriendelijke stad of gemeente erkent hen als competente en ervaringsdeskundige burgers en geeft hun actorschap een duidelijke plek in haar beleid.

Uitgebreide jury

Aarschot, Beersel, Brugge, Denderleeuw, Genk, Halle, Hoogstraten, Riemst en Sint-Katelijne-Waver kregen in juni 2018 het label toegekend. Een jury beoordeelde van elke gemeente een dossier op basis van het afgelegde traject, de strategie op vlak van kindvriendelijkheid en de verankering daarvan in het beleid. De jury bestond uit het Kinderrechtencommissariaat, een expert lokaal jeugdbeleid, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Universiteit Gent en AP Hogeschool Antwerpen en wordt begeleid door het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.

Dit vond de jury sterk in het dossier van Brugge

  • Er werd een groots participatieproces met een sterk kader als resultaat neergezet.
  • Het heeft namelijk geleid tot een letterlijk kindvriendelijk plan van 3 meter. De uitvoering van het plan heeft in 2018 en 2019 al zekerheid gekregen via de inhoudelijke linken met het huidige meerjarenplan. Naast dit breed uitgewerkte kader laten ze nog steeds wat witruimte over voor organisch gegroeide acties passend onder een kindvriendelijk beleid.
  • Het impactkader is een sterk uitgewerkte en doordachte visie en legt eerder de nadruk op de impact die ze willen hebben op bepaalde belanghebbenden. Het plan is gedragen door het middenveld. De gerichte visie op cocreatie heeft hier een groot aandeel in. Ook het niveau ‘Duurzame impact op de stad, haar inwoners in straten, buurten en wijken’ binnen het impactkader draagt hier aan bij.
  • Er is sprake van binnengetrokken expertise rond inspraak voor kleuters, alsook een training voor medewerkers om in te zetten op informele participatie.
  • Op langere termijn voorziet Brugge een jeugdreflex om hun beleid verder te toetsen aan kindvriendelijkheid.

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot