Brainstorm Vierkant tegen Eenzaamheid op 03/10

14 september 2017

Midden deze zomer werd Brugge opgeschrikt door een aantal confronterende vaststellingen: in nauwelijks één week tijd werden de stoffelijke resten teruggevonden van vier Bruggelingen die een aanzienlijke tijd daarvoor in alle eenzaamheid waren gestorven. Deze vaststellingen hebben een golf van reacties opgewekt die het stadsbestuur aangezet hebben om in te zetten op een anti-eenzaamheidsplan. Dit anti-eenzaamheidsplan heeft niet tot doel om nieuwe structuren of nieuwe diensten in het leven te roepen, want er zijn in de afgelopen periode tientallen reacties binnengelopen van Bruggelingen en omwonenden, waaruit blijkt dat er op vandaag al heel wat initiatieven zijn die zich inspannen om sociaal isolement tegen te gaan. Ook de ontelbare professionele diensten die dagelijks bezig zijn met de zorg voor ouderen en hulpbehoevenden doen op vandaag werk van onschatbare waarde om vereenzaming en isolement tegen te gaan.  Dit verdient ons grootste respect en dit werk moeten we blijven verder zetten.

Actieplan rond vier krachtlijnen

Het stadsbestuur en het OCMW van de stad Brugge willen een actieplan ontwikkelen rond vier grote krachtlijnen:

1. Meten en weten

  • We willen zicht krijgen op de problematiek in Brugge: hoeveel mensen worden getroffen, wat is hun profiel, welke oorzaken kunnen we onderscheiden?
  • Welke actoren zijn er nu al actief ? Wie zijn deze actoren en kennen ze elkaar? Hoe is de afstemming en in hoever zijn er leemtes of overlappingen?

2. Detecteren en signaleren

  • Hoe herken je eenzaamheid ?  Niemand is fier of blij omdat hij of zij eenzaam is en dus is het vaak heel moeilijk te herkennen.
  • Hoe en aan wie en wanneer signaleer je eenzaamheid ? Is het zinvol om een meldpunt op te richten en indien ja: wat gebeurt er met deze meldingen?

3. Modereren en coördineren

  • Stad en OCMW willen de vele lokale actoren verbinden: er bestaan al tientallen initiatieven en organisaties die een bijdragen kunnen leveren aan het tegengaan van eenzaamheid en isolement. Daar waar mogelijk, wenselijk en haalbaar, willen stad en OCMW een tafel vormen en mensen samenbrengen.
  • Waar nodig willen stad en/ of OCMW coördineren en afstemmen of mee op zoek gaan naar het invullen van leemtes of tekorten.

4. Sensibiliseren en mobiliseren

  • Het uiteindelijke doel van het hele actieplan is dat Bruggelingen en professionals gevoelig zijn en aandacht hebben voor de thematiek van eenzaamheid en isolement en waar nodig tot actie overgaan. In dit actieplan willen we dan ook graag acties opnemen die deze thematiek op de voorgrond brengen.Startconferentie Vierkant tegen Eenzaamheid

Startconferentie Vierkant tegen Eenzaamheid

Op 3 oktober 2017 - aansluitend op de Week van Verbondenheid - organiseerde de stad Brugge in samenwerking met het OCMW Brugge een startconferentie in de cultuurzaal van Daverlo onder de titel ‘Vierkant tegen eenzaamheid’. We nodigden iedereen uit die werkt in de thuiszorg, mantelzorg, buurtzorg, buurtwerk, burenhulp, gezondheidszorg, geloofsgemeenschappen, vrijwilligers, ... om mee te denken en werken om eenzaamheid tegen te gaan. Ideëen, plannen en ambities waren meer dan welkom. Uit deze startconferentie willen we inspiratie en concrete ideeën halen om de vier krachtlijnen van het anti-eenzaamheidsplan vorm te geven.

Het programma startte met enkele inspirerende sprekers die het thema eenzaamheid verkenden en enkele concrete voorbeelden toelichtten uit binnen- en buitenland. Daarna gingen we samen aan de slag om het actieplan tegen eenzaamheid verder vorm te geven.
 
Programma
 
13.00 - 13.30 uur Onthaal
13.30 - 13.40 uur Waarom deze startconferentie? Renaat Landuyt, Burgemeester Brugge
13.40 - 14.00 uur Wat weten we over eenzaamheid in Vlaanderen? Leen Heylen, Thomas More hogeschool
14.00-14.25 uur Goede praktijk 1: Meldpunt isolement.nl Rotterdam Gert-Paul van ‘t Hoff
14.25-14.40 uur Goede praktijk 2: Zorg Samen Straten in Antwerpen Koen Kuylen
14.45-14.55 uur Even ademhalen
15.00-16.15 uur Aan het werk: bouwstenen voor een lokaal actieplan We hebben uw expertise en actieve inbreng nodig!
In tien parallelle werktafels wordt de eenzaamheid in Brugge door jullie concreter gedefinieerd. Daarna gaan we samen op zoek naar 10 zeer concrete voorstellen van acties om in Brugge aan de slag te gaan.
16.15 uur Vierkant tegen eenzaamheid: wat na deze startconferentie? Dirk De fauw, voorzitter OCMW Brugge
16.30-17.30 uur Netwerkdrink

 

Zie ook

23 juli 2019

Het stadsbestuur gaf groen licht voor de opening van een pop-up ginbar op de plaats van 't Zandlopertje. 

1 juli 2019

Kom elkaar ontmoeten tijdens Wijk Up in Zeebrugge