Beursplein, jouw plein

28 april 2016

Op zaterdag 16 april daagden we je uit om mee te denken over een nieuwe beurssite. Zo’n 300-tal aanwezigen dachten via tafelgesprekken en tekensessies mee over de mogelijkheden van dit uniek stadsvernieuwingsproject.

Meer groen, voldoende parkeergelegenheid, een speelplein en een zo doordacht mogelijk ingeplante beurshal, waren de meest gehoorde suggesties.

Beurssite

De beurssite biedt een unieke kans aan het stadsbestuur om een stadsvernieuwingsproject te realiseren. Op deze site komt immers een nieuw eigentijds gebouw ter vervanging van de huidige aftandse beurshal.

Het nieuwbouwproject moet een modern onderkomen bieden voor congressen en conventies enerzijds en beurzen anderzijds. Een belangrijk uitgangspunt is dat ook de nieuwe beurssite een meerwaarde biedt voor zowel bezoekers als bewoners. Daarom krijgen de ontwerpers de opdracht om deze publieke ruimte aan te pakken op basis van de ideeën van de Bruggelingen. Die ideeën verzamelde Stad Brugge via een inspiratiesessie.

Participatie en inspraak

De inspiratiesessie die plaatsvond in het CLB-gebouw in Sint-Maartensbilk bestond uit twee delen: een infostand voor eerstelijnsinformatie aan de ingang enerzijds en praatsessies en creatieve sessies binnenin het gebouw anderzijds.

Zo’n 300-tal aanwezigen lieten gretig hun stem horen. Tijdens de creatieve sessies haalden de deelnemers bovendien hun tekentalenten boven en schetsten ze hun wensen op plattegronden van de site. Na afloop van de dag waren meer groen, voldoende parking, een speelplein de meest gehoorde suggesties. Ook naar meest aangewezen inplanting en bouwhoogte van het nieuwbouwproject formuleerden de aanwezigen hun aandachtspunten.

Stad Brugge maakt de opmerkingen en suggesties over aan de kandidaat-ontwerpteams, zodat ze deze kunnen integreren in hun ontwerpvoorstel en optimaal rekening houden met de ideeën van de aanwezigen.

Timing

De huidige beurshal gaat in het voorjaar van 2017 tegen de vlakte. In diezelfde periode kiest Stad Brugge het uiteindelijke ontwerp.
De effectieve werkzaamheden starten midden 2018. Deze werkzaamheden hangen echter samen met de voltooiing van de heraanleg van ’t Zand. Pas als die werkzaamheden afgerond zijn, gaan de eigenlijke werkzaamheden aan de beurssite van start.

Blijf up-to-date

Tijdens de verschillende fases van het project zullen Stad Brugge en de partners regelmatig informatiemomenten organiseren.

Volg het project op de voet via www.brugge.be/beurssite

Zie artikel HLN 

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot