Age’In

9 september 2019

Dit Europees project draagt bij tot de doelstellingen geformuleerd binnen het project  ‘vierkant tegen eenzaamheid’ en richt zich tot de 55+'er. Het project Age’In heeft als doel om ouderen langer thuis te laten wonen. Er wordt onder meer bekeken wie eenzaam is en voor hen wordt een aangepast dienstenaanbod uitgewerkt. Hiernaast wordt er ingezet op het aanpassingen van de woning en werden er twee buurtverbinders aangesteld die buurtgericht werken met de hulp van organisaties en hulpverleners.

Dit project wil met andere woorden de levenskwaliteit van de ouderen die thuis wonen, verhogen. Maar evengoed de woonomgeving aanpassen en inzetten op veilige openbare plekken. Zo kunnen ouderen zo zelfstandig mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Hoe wordt dit gedaan?

  • Acties voor het aanpassingen van woningen (van 55+'ers)
  • Acties om openbare plekken aan te passen
  • Ouderen opzoeken die in een ‘isolement’ kunnen terecht komen
  • Coaches en vrijwilligers inzetten
  • Ouderen tonen hoe ze makkelijk toegang krijgen tot de digitale wereld
  • Andere acties om de omgeving, maar evengoed de Bruggeling ‘alert’ te maken
  • Demonstreren en testen van ‘verbeterde’ woningen voor ouderen

Dit project werd in december 2018 opgestart en loopt samen met de Vrijwilligerscentrale van de stad en de Brugse zorgvereniging Mintus die ook projectpartner is. Het project loopt in Sint-Pieters en in Brugge centrum (regio Langestraat).

Een buurtverbinder is projectleider van het AGE'IN project voor zijn buurt. Hij geeft dit project samen met de lokale organisaties, hulp - en zorgverleners vorm en werkt een breed buurtbeleid uit dat openstaat voor iedereen. Een buurtverbinder richt zich in de eerste plaats niet rechtstreeks tot de buurtbewoners.

© Projectendatabank provincie West-Vlaanderen

 

 

Zie ook

6 februari 2020

Sleutelfiguren uit Sint-Pieters dachten na over de plek De Dijk - Tempelhof. Maakt een park de site aantrekkelijker? Hoe verbeteren we de bereikbaarheid? Welke activiteiten moeten er nog kunnen? Een sfeerverslag van een dynamische avond.

21 november 2019

Benieuwd naar het resultaat van de studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning tijdens hun ontwerpweek op Sint-Pieters? Meer info in dit nieuwsitem.