Actieplan Vierkant tegen Eenzaamheid voorgesteld

28 februari 2018

Vorige zomer werd de stad Brugge opgeschrikt door vier eenzame overlijdens.  Deze confronterende vaststelling was de aanleiding voor een actieplan ‘Vierkant tegen eenzaamheid’. Op 3 oktober 2017 werd met een 140-tal geïnteresseerden uit zeer diverse sectoren nagedacht over de invulling van dit actieplan tijdens de startconferentie ‘Vierkant tegen eenzaamheid’. Alle aanwezigen op deze startconferentie hebben mee nagedacht over de invulling van dit actieplan. De voorstellen van die dag zijn zoveel als mogelijk behouden en verwerkt in het actieplan.

Het actieplan is opgebouwd rond vier krachtlijnen:

 1. meten en weten
 2. detecteren en signaleren
 3. modereren en coördineren
 4. sensibiliseren en mobiliseren

Onder elk van deze vier krachtlijnen werden vier concrete acties ondergebracht die in uitvoering zijn of uitgevoerd zullen worden. zo is er een krachtig 4x4 antwoord op de vraag hoe eenzaamheid in Brugge terug gedrongen kan worden. Er komt ook een vervolgconferentie ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ eind 2018. Op dat moment worden de resultaten van dit eerste actiejaar tegen het licht gehouden en kan inspiratie opgedaan worden hoe we in Brugge verder rond dit thema actief kunnen blijven.
De toekomst van Brugge maakt deel uit van de stuurgroep in verband met dit project.

We geven graag een overzicht van de zestien acties die opgenomen zijn in het acteplan. Ontdek ze alle zestien in dit item.
Drie hiervan brengen we vanuit de toekomst van Brugge graag onder de aandacht:

 1. Eén centraal meldpunt - 050 44 8000
  De vraag naar één centraal meldpunt was tijdens de startconferentie overduidelijk: één nummer waar mensen in eenzaamheid terecht kunnen. De Stad Brugge en het OCMW wilden niet in de val trappen om opnieuw een zoveelste apart telefoonnummer in het leven te roepen, integendeel. Eenzaamheid is een zaak van iedereen en moet dus ook zo makkelijk mogelijk te melden zijn. Daarom werd gekozen om het bestaande algemeen meldnummer van Brugge uit te rusten om ook meldingen van eenzaamheid en isolement op te vangen.  De achterliggende opvolging werd uitgetekend zodat deze meldingen door de juiste diensten van de Stad en OCMW of Mintus behandeld worden.
  Het centrale meldpunt is bereikbaar elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur.  Het meldpunt is ook bereikbaar via de website van de Stad Brugge op www.brugge.be/meldpunt .
  Dit centraal meldnummer wordt gepromoot aan de hand van een ‘frigo’magneet met daarop het centrale meldnummer en ook nog een aantal andere bruikbare telefoonnummers. Zo kan in geval van dringende tussenkomst en sterk verontrustende vaststellingen best meteen de lokale politie (050 44 88 44) of de 112 verwittigd worden. Ook het OCMW blijft met zijn sterke zorgnetwerk beschikbaar voor signalen op 050 32 70 00. Ook het nummer 106 van Teleonthaal werd toegevoegd. Zij bieden een luisterend oor aan al wie daar nood aan heeft.
  De frigomagneet zal worden bezorgd via diverse kanalen, onder andere via de maaltijdbezorgers van het OCMW en de thuiszorgers. Ook in het Huis van de Bruggeling zal de magneet te verkrijgen zijn.
   
 2. Buurten activeren en ondersteunen
  Op de startconferentie van 3 oktober werd een sterk pleidooi gehouden om eenzaamheid vooral vanuit de buurt te benaderen. Daarom zijn in het actieplan een paar zeer concrete acties opgenomen om in de Brugse buurten meer verbondenheid te creëren. Eén van deze concrete acties is ‘De Brugse Vierkante Tafel’. Met deze tafels maakt Brugge een Brugse variant op de bestaande actie ‘De ‘Langste tafel’, een initiatief van Bond Zonder Naam en Samenlevingsopbouw vzw. In Brugge werd eind september 2017 een succesvolle versie hiervan georganiseerd. We dagen buurtcomités en organisaties uit om in de week van de verbondenheid een dergelijke ‘vierkante tafel van Brugge’ te organiseren.
  Maar er is meer: Brugse buurten zullen gestimuleerd worden om rond eenzaamheid aan de slag te gaan met andere concrete acties. Zo komt er een website om je als vrijwilliger in de buurt te engageren en zullen buurtcomités de mogelijkheid krijgen om hun eigen buurtbank te installeren om zo het kleine ontmoeten in de buurt te stimuleren.
   
 3. Een Brugse charter 'Vierkant tegen eenzaamheid'
  Een derde actie die we willen uitlichten, is de opmaak van een Charter Vierkant tegen eenzaamheid. Daarmee willen we alle Bruggelingen, Brugse organisaties en instellingen mobiliseren om zich ‘vierkant’ te verzetten tegen eenzaamheid en concrete acties daarin te ondernemen.
  Hiermee willen we bewustwording realiseren, concrete acties opzetten en openheid tot samenwerking stimuleren. Het charter zal in de komende maanden voorbereid worden zodat het op de opvolgconferentie eind oktober kan worden ondertekend. In de tussentijd willen we ook professionele partners mobiliseren om hun acties en activiteiten beter op elkaar af te stemmen.

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot