Aanpak stadssite Tempelhof - De Dijk in Sint-Pieters

16 mei 2019

In 2016 organiseerde de toekomst van Brugge tafelsessies op 9 verschillende plekken in Brugge om de burgers te laten samenwerken rond deze toekomstplekken. De Pastoriewoning in Sint-Pieters is daar één van. De vraag om iets met deze plek te doen, blijft leven. Het buurtwerk Sint-Pieters ging een samenwerking aan met enkele wijkbewoners en partnerorganisaties en investeerden tijd in de toekomstplek. Zo werd op erfgoeddag 2018 een verkiezing gehouden rond de favoriete erfgoedplek in Sint-Pieters. Het thema was toen 'kiezen'. Dit jaar werd een ambachtelijke voedingsmarkt gehouden in de Pastorietuin. Deze zomer worder er een aantal pop-upevenementen georganiseerd. 

Maar op Sint-Pieters beweegt er nog veel meer.

Stad Brugge kreeg in oktober 2018 van de Vlaamse Regering een conceptsubsidie voor het stadsvernieuwingsproject Stadssite De Dijk – Tempelhofop Sint-Pieters. Met deze subsidie kan een studie uitgevoerd worden als eerste stap in een grondige vernieuwing van de gemeenschapsinfrastructuur in Sint-Pieters. 

Het team van PT Architecten, AOB, Traject en Rebel zal onderzoeken hoe de site rond De Dijk en sportdomein Tempelhof nog meer dan nu een centraal en actieve plaats wordt in het leven van elke Sint-Pietersnaar. 

Momenteel vind je in Sint-Pieters heel wat plekken waar je mensen kan ontmoeten. Denk maar aan de bib, de theaterzaal, het buurtwerk, de sportzaal, jeugdbewegingen en voetbalclubs. Stad Brugge wil dit versterken en zal daarom een denkoefening opstarten om te onderzoeken hoe de stadssite nog aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker kan worden. Ook de dienstverlening van stadsdiensten zal Stad Brugge herbekijken, zodat er maximaal kan ingespeeld worden op de mogelijkheden van deze belangrijk centrale plek voor Sint-Pieters. 

Ontmoeting, verbinding, sport, spel en cultuur moeten centraal staan. De stadsdiensten en bewoners van Sint-Pieters zullen in nauwe samenwerking met het studiebureau aan het toekomstbeeld van deze site werken. Het stadsbestuur en de vele partners in Sint-Pieters willen werk maken van een grondige renovatie van de sportzaal en de gebouwen van 'De Dijk'. 

Tijdens het 'buurt aan de beurt'-moment op woensdag 8 mei in buurtcentrum De Dijk kon je meer te weten komen over dit project. Daarnaast kreeg je ook de kans om de burgemeester en schepenen aan te spreken of een praatje te maken met je buren. 

Renovatie volkstuintjes 

Op de site in de Sint-Pietersmolenwijk werden de volkstuintjes grondig gerenoveerd door wijkbewoners. De volkstuinen zijn een buurtwerkproject waar heel wat partners aan meewerken. Per site vind je nu een nieuw en heel ruim tuinhuis, ideaal om je spullen in op te bergen. Ook de individuele inbouwkasten verhogen het comfort voor de volkstuingebruikers. Met 24 tuinen van telkens 50m², een kippenren, een bessenhaag en een educatieve hoek kunnen bewoners met groene vingers meteen aan de slag.

Nieuw dienstencentrum in Sint-Pieters

Dit najaar opent Mintus een nieuw dienstencentrum in Sint-Pieters. Dit dienstencentrum komt op de gelijkvloerse verdieping van de appartementsblok 'Rond den Heerd' in de Sint-Pietersnoordstraat. De bewoners van gans Sint-Pieters zullen er terecht kunnen voor een gezonde maaltijd, sociale dienstverlening en zeer laagdrempelige activiteiten, zowel voor de oudere als de jongere bevolking van Sint-Pieters. Deze sociale dienstverlening moet de meest kwetsbare bewoners ook bereiken. De dienstverlening van de stad, het mini-Huis van de Bruggeling, blijft op die plek aanwezig. Mintus en de dienstverlening van de Stad worden zo duidelijker aan elkaar gekoppeld. Het Wijkgezondheidscentrum De Bruggen verhuist ook naar deze locatie. De site 'Rond den Heerd' wordt op die manier een soort van socio-medische campus voor alle Sint-Pietersnaren. 

 

Zie ook

7 juli 2019

Sinds eind maart tot het begin van de zomer trok het nieuwe stadsbestuur de Brugse wijken in. Het doet dit onder de naam ‘buurt aan de beurt’. 

30 oktober 2018

In deze brochure krijg je tips om jouw buurt te vergroenen, mooier, duurzamer en warmer te maken.