2016: het jaar van de ruimte

15 januari 2016

In 2016 focussen we ons met de toekomst van Brugge op het thema ‘ruimte’.

We vertrokken uit de oogst van de nieuwe ideeënoproep rond locaties en plekken. Deze oproep naar ruimte ideeën kwam er vanuit de vaststelling dat burgerinitiatieven vaak belemmerd worden door een gebrek aan fysieke ruimte (denk aan het ecohuis, het creatief centrum of het fab lab) en dat we met de beperkte ruimte in Brugge, slimmer moeten omgaan. Door plekken te kennen die ruimte kunnen bieden aan groepen van mensen die dingen willen doen in de stad en daar een werking rond op te zetten, kunnen we ademruimte creëren voor nieuwe initiatieven in de stad.

Hiernaast is het herzien van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) een directe reden om Bruggelingen bewust te maken en zich te engageren rond de (toekomst van de) ruimte in de stad. Beide trajecten worden daarom, waar mogelijk, gelinkt met elkaar.

We zetten met de toekomst van Brugge in op drie acties:

1.    Ideeën van Bruggelingen connecteren en faciliteren

Zoveel mogelijk (nieuwe en oudere) ideeën en plekken linken en vooruit helpen, helpen zoeken naar de juiste contacten en methodiek en dit koppelen aan de plannen van de verschillende stadsdiensten.

2.    Aanmoedigen van burgerinitiatieven op toekomstplekken

Op negen toekomstplekken zullen jullie, burgers, aan zet zijn om een project uit de grond te stampen; dit vorm te geven en uit te voeren. Daarvoor gaan we ‘aan tafel zitten’ en samen met jou, een groep nog op te trommelen Bruggelingen en de Stad Brugge om heel gericht kleine / tijdelijke ingrepen te doen die een invloed hebben op de plek, de omgeving, de stad. We bekijken wat de plek nodig heeft om een dynamische plek te worden waar mensen samenkomen en waar Brugge gemaakt wordt. Zo zullen we samen de ruimte in de stad ‘maken’ en naast ‘praten’ ook ‘doen’.
Concreet organiseren we minstens één bijeenkomst per plek met alle mogelijke partners om op deze plek een burgerproject uit te werken. We helpen jullie door het doolhof van regels en stadsdiensten en zoeken naar onverwachtse kruisverbanden met andere Brugse partners.

3.    Bijdragen aan het debat over de ruimtelijke structuurvisie op praatplekken

Samen met Bruggelingen praten en debatteren over de (structuur) visie van de stad. Dit op een aantal plekken die een symbolische of inspirerende betekenis hebben voor de stadsverhalen die zullen voortvloeien uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Er worden bijeenkomsten georganiseerd die de kans geven aan burgers om mee na te denken over deze stadsverhalen.

Toekomsttafels worden bij dit alles de verbindende visuele elementen. Overal waar plannen worden gemaakt en mensen samenzitten rond de toekomst van de stad, zullen deze tafels te zien zijn.

De sessies rond de ‘toekomstplekken’ hebben zowel een functie binnen de toekomst van Brugge (begeleiden van idee tot project) als binnen het traject voor het GRS (de ‘visie’ voeden met concrete en verbeeldende projecten, die de meer abstracte stadsverhalen illustreren).

Zie ook

3 februari 2020

Een geslaagde publieksdag rond de plannen voor een nieuwe Biekorf op zondag 2 februari. Mooie opkomst, veel suggesties en een nerf battle voor de jongsten als apotheose!

28 november 2019

De Brugse Zarra Neirynck uit de Zwaluwenstraat op Christus-Koning lanceerde een tof initiatief: de 'Knikjesstraat'.

© Benny Proot