Projecten

De toekomst van Brugge is uniek om dat er, naast het verzamelen van ideeën, ook projeccten worden opgestart, door burgers en vaak samen met de stad en heel wat andere actoren.

In 2016 

2016 is het jaar van de ruimte. Dat betekent dat de Stad Brugge werkt aan een heel belangrijk visiedocument, namelijk het ruimtelijk structuurplan. Burgers zijn daarnaast ook bezig met ruimte en werken samen op heel wat plekken waar er, door de burgers, iets nieuws aan het gebeuren is. De toekomst van Brugge organiseert 'tafelsessies' op 9 plekken en probeert zo de dynamiek en de samenwerking rond deze plekken te versterken.  

De 9 toekomstplekken zijn:

1. Magdalenakerk: Yot vzw onderzoekt hoe dit kerkgebouw in het Astridpark kan evolueren tot een plaats van ontmoeting (buurtreceptie, fototentoonstelling, tijdelijke koffiebar, circusvoorstelling, …). Samen met studenten interieurarchitectuur van de KU Leuven wordt dit jaar in gesprek gegaan met  nieuwe partners uit Brugge. Tafelsessie ging door op 2 juli 2016 

2. Bleekweide: deze natuurlijke biotoop in de stad, aan het cohousingproject van ‘Stoer Huus’ in de Baliestraat is nu een stuk verwilderd grasland. Een bloemenweide, ontmoetingsplek, tuinierplek of een stilteplaats voor de buurt behoren tot de mogelijke invulling waar de groep zich wil achter zetten. Tafelsessie ging door tijdens Autoloze Zondag op 18 september 2016

3. Een levendig Brugs kunstenlab: er is nood aan ruimte voor verschillende kunstvormen, waar nieuwe technologieën en creaties verder kunnen ontwikkelen en waar creatievelingen elkaar kunnen ontmoeten. een plek waar onderwijs, ondernemerschap en creativiteit elkaar ontmoeten. 

4. Graaf Visartpark met een pop-up 'Art Vis' café: Feestcomité Kristus-Koning ijverde voor een pop-up bar in dit park tijdens de zomer van 2016. Dit is een stimulans voor de buren om er tijdens die periode laagdrempelige activiteiten uit te werken. Tafelsessie ging door op 8 juni 2016 en in de maanden juli en augustus was de bar een feit!

5. Ontsluiting domein Ter Dreve: dit domein van 6,5 hectare wacht op ontsluiting. Deze plek biedt mogelijkheden van volkstuintjes, een joggingpad, een dierenweide, kampeerruimte voor jeugdbewegingen, tot een speelbos. Tafelsessie ging door tijdens de dag van de zorg op 20 maart 2016

6. Koetshuis De Boomhut: op het oude kasteeldomein van Freinetschool De Boomhut staat een koetshuis dat niet gebruikt wordt. Het is aan renovatie toe om het van de sloop te redden. Het pand kan onder meer dienst doen als ontmoetingscentrum voor de buurt in het kader van Brede School.

7. Zeebrugge: 'Brugge aan Zee' kan opnieuw een aantrekkelijke plek worden om te wonen en te vertoeven, om te leven, te beleven en te werken.

8. De Pastoriewoning van Sint-Pieters: het buurtcentrum van 'De Dijk' barst uit zijn voegen en de nabijgelegen leegstaande pastoriewoning wacht op een creatieve, gedeelde invulling, door de bewoners. 

9. Sint-Godelieveabdij: dit kloostercomplex in de Boeverijstraat met een prachtige tuin werd recent in erfpacht gegeven aan de Stad Brugge. De stad dacht samen met Bruggelingen na over de invulling van deze site tijdens het Erfgoedweekend waarvan de tafelsessie doorging op 24 april 2016. Intussen werden 30 ideeën voor een mogelijke invulling gebundeld. 

 

 

In 2015

Tijdens verschillende ateliers vormden zich 11 projectgroepen van mensen die samen een idee verder willen uitwerken. Soms iwas dat idee de optelsom van verschillende individuele ideeën, soms  één heel sterk idee waar anderen graag hun schouders onder steken. 

Fietsbrug

Autovrije stad

Kiss & meet

Ecohuis

Nieuwe woonvormen

Zwart Huis

Fab lab

't Brugs Ei

Brede school - brede buurt

Creatief centrum

Burenhulp