Stiltegebied creëren langs de Vesten

Nele Ghyssaert
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Verbindings- en invalswegen
New idea

Voorzie een geluidswerende berm langs de ring rond Brugge, zodat de groene Vesting een aangename plaats wordt om te wandelen en te fietsen.

Reactie

Sofie.Verheye@b...
Er kan niet ontkend worden dat de drukte langs de R30 afbreuk doet aan de beleving van de Vesten als park- en stiltegebied. Om dit op te lossen kan je verschillende pistes bewandelen. De R30 wegstoppen en bufferen is daar één van. Toch wordt in de ruimtelijke visievorming momenteel een ander spoor onderzocht, waarbij de R30 meer kwalitatief ingericht wordt door architecturaal ontwerp, vergroening en aandacht voor de zwakke weggebruiker. Wel is het zo dat de R30 een Gewestweg is en dus Vlaamse materie. Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde recent een visiestudie uit over de Brugse Ring die je hier terug kan vinden: https://wegenenverkeer.be/projecten/visiestudie-r30-brugge
Luc Vanneste
Het Lappersfortbos www.poeziebos.be als rust- & stilteplek, maar ook het Katelijnenatuurreservaat onder de Katelijnebrug Zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos www.poeziebos.be https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84 U kan dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken
veerle declercq
Ik sta volledig achter het idee!!!

Jouw reactie