Spilvarken

Nieuwe bronnen, Nieuwe bronnen - Voeding, Nieuwe bronnen - recyclage
New idea

Voorzien varkens binnen en buiten de stad als afvalverwerker, vriend en helper. In Gent ontstond een tijd geleden het initiatief van het Spilvarken: drie stadsvarkens werden op de Bijloke-site in Gent gehuisvest en meer dan 40 buren engageerden zich om als ‘hulpboeren’ de varkens te onderhouden. De varkens leefden van lokaal voedselafval. Ongebruikte ruimte werd tijdelijk ingevuld en er verscheen weer meer natuur in de stad. Het project stimuleerde een dynamisch debat op gang rond (vlees)consumptie en de voedingsindustrie. Wat als een duurzaam wijkproject begon, groeide uit toe een heus buurt- en milieuproject.

Wil je hier ook mee aan de slag gaan? Ontdek het draaiboek om dit zelf op poten te zetten hier

Jouw reactie