PROJECT 't Brugs Ei

Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Verbindings- en invalswegen
In uitwerking
Het 'Brugs Ei' sluiten

Het opnieuw sluiten van het 'Brugs Ei', door het litteken in het stadsweefsel - veroorzaakt door het 19de eeuwse spoorwegtraject en de daaropvolgende stadssnelweg - weg te werken. Dit herstel komt de leefbaarheid én de mobiliteit van de stad Brugge ten goede.

Volg deze groep op Facebook
 

Ontdek hier de projectfiche van de groep met alle info:

projectfiche_t_brugs_ei.docx

De leefbaarheid in de stad verhogen, herstel van het historische stadsweefsel, een tunnel voorzien voor het doorgand verkeer

Lokaal verkeer bovengronds, gedeeltelijk 'self financing'

Esthetisch (oorspronkelijk stratenpatroon), 'verkeershygiënisch' (traag verkeer - rijden aan 30 km / uur = groen licht), de Vestingen als recreatie oord

Bewoners, stadsadministratie, federale overheid openbare werken  (structuurplan Vlaanderen, ringweg = rond woongebied, kleinere ring doorsnijdt het woongebied)

Alle Bruggelingen (zowel centrum als rand), alle bezoekers en toeristen

Alle gebruikers van de Ring

'Self financing', (parking) intensivering

Een subsidie voor het herstel van het historische stadsweefsel (Unesco / Europa / Vlaams Gewest)

Overslagplaats(en) van zware naar lichte vrachtwagens (lokale winkelbevoorrading)

Leefbaarheid en opwaardering van Brugge

Vlottere doorstroming van het verkeer

Gespecialiseerde kanalen: ministeries en mobiliteitsgroepen

Eerste stap: vertragen van het verkeer

Tweede stap: petitie organiseren in Brugge om een draagvlak te creëren

Derde stap: meehelpen en meedenken aan het mobiliteitsplan; betrokken worden in de studie van de Ringvaart

Reactie

Dieter Goris
Naast de Hoefijzerlaan zou ook het Albertpark kunnen worden ondertunneld tot voorbij het station. Het verkeersknooppunt aan de voorkant van het station wordt zo veiliger gemaakt voor fietsers en voetgangers, (doorgaand) autoverkeer wordt onzichtbaar. De band tussen het stationsplein en de binnenstad wordt versterkt. Ook de nieuwe appartementen naast de spoorweg worden een echt deel van het centrum, in plaats van een geïsoleerde wijk. Het Albertpark verdubbelt in grootte en sluit naadloos aan bij de andere parken in de buurt: de Vesten, Minnewaterpark, het kleine parkje naast het station, eventueel zelfs het Kanaaleiland als de tunnel wordt doorgetrokken tot voorbij het kanaal.
Els Casier
volledig akkoord!
Els Casier
volledig mee eens
Els Casier
Volledig mee eens!!!! Daarom hebben wij ons project ook het Brugs ei genoemd omdat door de ondertunneling tot aan of voorbij het station het ei van Brugge weer gesloten wordt.
M. Delaere
Simpel voorstel: Groendienst kapt minder bomen (vooral grote, want die kun je niet vervangen). Laaste 8 jaar zijn grote hoeveelheid 'grote' bomen gekapt in Brugge. Daarvoor in m'n kindertijd werden ze zelden gekapt. Als liefhebber van groot groen is dit schrijnend. In Nederland is dit al veel beter ingeburgerd. Oude bomen worden in database gestoken, met leeftijd, omtrek, hoogte. Die komen worden door verenigingen als beschermd (of hopen erop) beschouwd. Tijd dat Brugge dat ook doet. Meer (groot) groen. Voorbeeld: Alle Canadese populieren, links rechts, en ver rechts (havenbaai) van station zijn omgekapt. Grote leegte qua bomen nu (duurt minstens 20 jaar om even grote bomen te krijgen). Foute ingesteldheid wat mij betreft. In Amsterdam worden alle grote bomen als 'beschermd' bestempeld, en ze worden simpelweg niet omgehakt, ook al gaan ze boven straat/parkingen. Tijd dat Brugge dat ook doet. Brugge heeft veel met lindes dus meer revierlindes, maar vooral Zilverlindes zou leuk zijn (die laatste, kan extreem groot worden, met stevige taken die niet snel breken, ideaal voor in parken). Plaatsen waar geen mensen komen, met 10 meter afstand van straat: Canadese populieren (groeit snel, is niet zo dicht groen dat je er niet kan doorkijken, compenseert met z'n groeikracht de vervuiling van auto's, blinkt mooi in de zon, als de bladeren flappen). Voorbeeld: Bloso/Colruyt stukje aan ring, achter bushalte: te weinig groot groen nu (zoals aan overkant ring). Meer parken zoals burg. Plataan kan bijna tegen alles (word als beste stadsboom beschouwd daardoor). Is misschien niet Inheems, maar ik zie hem geen problemen opleveren, hij geeft kleur aan het stad, waar er anders geen groen groeit.
Roland Rotsaert
Van alle kanten worden voorstellen gelanceerd voor tunnels, soms alleen aan het station, soms van de Bloedput tot de Gentpoort. Niemand weet blijkbaar dat de binnen- en buitenvesting de ringlaan kruisen aan de Bloedput en het station. Wat verder loopt de oude kanaalarm onder de ring en vanaf de Katelijnepoort loopt het Zuidervaartje deels naast en deels onder de ring. Gaat men de ring onder deze waterlopen leggen? Voor wie? Wel percentage van het verkeer op de ring rijdt rechtdoor van voor de Bloedput tot voorbij de Gentpoort, of omgekeerd?
Bart Rondas
dag Ik nam als bruggeling in de diaspora kennis van dit op zich prima idee om het ei te sluiten. Er zijn ook al de visies en studies van w&z en awv voor de herinrichting van de E30 en de ringvaart. dat zijn al zeer goede denkpistes waarop jullie verder kunnen werken. Maar eigenlijk wil ik meegeven dat het probleem niet opgelost wordt door het onder de grond te steken. Hiermee wil ik niet zeggen dat er geen auto's meer mogen rijden onder of langs het ei. Maar wel dat als je het ei echt wil vrijwaren van het verkeer, je de ring R30 eigenlijk deels dient te verplaatsen zodat hij zoveel mogelijk buiten de vesten van het ei komt te liggen. Dat is een structureler ingreep die niet enkel het centrum verder ontlast van (ondergronds) doorgaand verkeer, maar ook voor een reorganisatie kan zorgen voor de verkeersafwikkeling vanaf de brug over de vaart thv het Minnewater tot aan de Bloedput. dat zal stedenbouwkundig zwaardere ingrepen vergen maar het zal zorgen dat enkel bestemmingsverkeer binnen het ei kan komen. en het zal ook stedenbouwkundig heel wat dynamiek mogelijk maken, zeker binnen het ei. ganse stukken ruimte komen vrij voor park en stedelijke functies. Ook langs de kant Sint - Michiels zal het verkeer, dat nu allemaal onder de spoorwegtunnel moet om de ring te bereiken, voor dit blijvend knooppunt opgevangen worden en verdeeld buiten de spoorweg. dat houdt natuurlijk in dat er heel wat moet onteigend worden maar het lijkt me de enige echt structurele manier om tewerk te gaan. kant sint michiels maak je dan eindelijk ook een stedenbouwkundige structuur die de grootschaliger ontwikkellingen die daar mogelijk zijn (er zijn heel wat onbenutte potenties in sint michiels) die deze kan dragen, los van de radiale assen gericht op een korte of lange tunnel tussen station en zand. momenteel is het idee vooral "wegmoffelen" van verkeer en dit inbedden in een ruimtelijk mooi plaatje (sluiten bloedput). zonder een echt structurele aanpak. dat is spijtig. immers, het is nu de enige kans om volle charge te geven, want zulke infrastructurele ingrepen komen slechts een maal om de 50 tot 100 jaar voor.

Pagina's

Jouw reactie