Overzicht van alle 385 ideeën

Processing
Overzicht van alle 385 ideeën van 'de toekomst van Brugge', onderverdeeld in 7 clusters

Een overzicht van alle 385 ideeën voor 'de toekomst van Brugge' kan u hier terugvinen

ideeen_per_titel_cluster_en_subcluster.pdf

Reactie

rik kimpe
Vernieuwd Assebroeks Centrum : Oude Site "De Lijn" sturen naar duurzaam / groen woonproject.

Jouw reactie