Herinneringsbanken

Treffen, Treffen - Parken en pleinen, Treffen - Buurtinitiatieven
Nieuw idee

Herinneringsbank, een zitbank vol herinneringen.

Mensen zijn op zoek naar nieuwe afscheidsrituelen. Bij een overlijden wordt meer en meer gekozen voor crematies i.p.v. klassieke begraafplaatsen. Een duurzame evolutie, maar hierdoor verdwijnt ook de plek waar mensen naartoe kunnen om hun dierbaren te gedenken. Een herinneringsbank kan hier troost bieden.

Tijdens een wandeling met ons gezin in Engeland wandelden we langs de Thames waar dergelijke banken stonden, ‘memory benches’. Een mooie degelijke zitbank met de naam van hun geliefde(n) op vermeld. Soms met een verwijzing erbij waarom ze voor die plek gekozen hadden (vb. Iemand die er vaak met zijn hond ging wandelen, iemands favoriete rustplekje).
Wij zouden deze herinneringsbanken ook graag in Brugge zien.
Er kunnen nooit genoeg banken zijn in een stad, maar het kunnen gerust ook bestaande banken zijn die hierdoor een nieuwe betekenis krijgen.
Ook voor Brugge is dit een meerwaarde. Door een herinneringsbank te plaatsen voor je dierbare schenk je ook iets aan je stad, zijn bewoners en passanten. Banken bieden rust en geven kans tot ontmoeting, ze kunnen voor verbinding zorgen in een stad. Zo zorgt het schenken van een herinneringsbank bij het einde van iemand zijn leven  voor het begin van veel nieuwe verhalen en ontmoetingen.

© www.sedlcansko.info

Jouw reactie