Functionele fietsring

duurzaam verplaatsen - fietsen, Duurzaam verplaatsen
Nieuw idee

Er moeten meer mensen op de fiets; vooral op het vlak van woon-werkverkeer is heel wat winst te halen. Mensen zullen hun autoverplaatsing inruilen voor een fietsverplaatsing wanneer ze er voordeel uit halen in tijd en comfort. Een functionele fietsring rondom de stad kan hier een belangrijke schakel in vormen. Voorstel is het fietsverkeer tussen de deelgemeenten en het station een tweerichtings-fietssnelweg aan de buitenzijde van de binnenring (R30) te geven vrij van knikken en bochten, zonder gelijkvloerse kruispunten aan de poorten en een comfortabele fietsviaduct naast de hoge brug aan het station.

Reactie

Sofie.Verheye@b...
Ook de fietsers is een doelgroep waar veel rekening wordt mee gehouden in het beleidsprogramma 2019-2024, Stad Brugge wil fietssnelwegen realiseren zoals de F31: een veilige fietssnelweg tussen Brugge en Zeebrugge, zowel voor recreatieve fietsers al voor fietsers in het kader van woon-werkverkeer. Er wordt samen met de Vlaamse overheid onderzocht hoe een kwalitatieve fietsers- en voetgangersbrug tussen de Gentpoort en de Kruispoort gerealiseerd kan worden. Alle hiaten voor voetgangers, fietsers en joggers in de ring rond de binnenstad wordt weggewerkt. Om inwoners meer te stimuleren om de fiets te nemen, realiseert de stad de 'zeven km club', waar iedereen die minder dan 7 kilometer van zijn werk of school woont, wordt aangemoedigd zich met de fiets te verplaatsen.

Jouw reactie