De Toekomst van Brugge

Het bruist van nieuwe initiatieven in de stad

Meer dan ooit zijn steden een kweekvijver voornieuwe initiatieven van inwoners die een antwoord willen bieden op maatschappelijke uitdagingen en opportuniteiten. 
Het Brugse stadsbestuur is niet als enige aan zet om de stad 'te maken': er is nood aan brede coalities en nieuwe verbindingen tussen overheid, burgerinitiatief, sociale bewegingen, kennisinstellingen en bedrijven. 

'De toekomst van Brugge' wil deze verbindingen maken en zorgen voor dialoog en bewegingsruimte voor nieuwe initiatieven waardoor we samen de stad van morgen maken. De toekomst van Brugge gaat over nieuwe initiatieven van burgers, verenigingen, buurten, bedrijven, scholen, de stad of samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren.

Hoe werkt het? 

1. Neem zelf initiatief: deel jouw idee!

Jij kan, via dit platform en andere kanalen, de ideeën die je zelf wil verwezenlijken, bezorgen. 

Vertel ons wat je zelf al gedaan hebt en waar wij je bij kunnen helpen. Zoek je iemand met een bepaalde expertise? Wil je weten wie er gebaat is met jouw idee? Of heb je hulp nodig bij de uitvoering?

Als je idee in de lijn ligt met de visie van het stadsbestuur, dan helpen we je graag een stukje op weg met jouw idee.

We, dat is de klankbordgroep van de 'toekomst van Brugge', kunnen je helpen met:

  • het verfijnen van je idee
  • het samenstellen van een dynamische projectgroep met de juiste partners
  • de zoektocht naar middelen en steun
  • de communicatie en de verspreiding van je project

Zo worden deze ideeën haalbare projecten. Door jou en vele anderen uit te voeren. 

Vele projecten in een buurt, in de hele stad, in een straat of in de regio zullen zo samen de koers van de stad bepalen.

 

2. Praat mee met het stadsdebat

Er zijn zo van die uitdagingen die iedereen bezig houden. Waar iedereen moet kunnen over meepraten. Thema’s die ons verbinden. Over buurten, sectoren en leeftijden heen.

Wat moet er gebeuren om een hedendaagse, energieke stad te zijn die jonge mensen aantrekt? Moet de stad groeien? Wat kan er nog veranderen in de binnenstad? Wat doen we de komende decennia met het vele religieuze erfgoed dat een andere bestemming moet krijgen?

De Triënnale daagde ons alvast uit:  Wat als Brugge zou groeien tot een megapool van vijf miljoen inwoners? Wat betekent metropolisatie voor de stad? We worden geconfronteerd met verdichting, met urbanisatie, met nieuwe stedelijke systemen en met grote hoeveelheden data. Wat moeten we daarmee? En kan dit een reflectie zijn voor onze toekomstige stad? 

Via deze website zal je regelmatig uitgenodigd worden op infomomenten, praatgroepen, lezingen, debatten, workshops en andere activiteiten. 

Zonder vast ritme, maar steeds met oog voor wat beweegt in de stad. 

 

Wie? 

De toekomst van Brugge is een open partnerschap: iedereen is welkom en kan, afhankelijk van de projecten, meedoen en meedenken.

De stad Brugge biedt dit platform aan. 

Een klankbordgroep stuurt de werking van het project 'de toekomst van Brugge'. Leden zijn neutrale, geëngageerde Bruggelingen uit verschillende maatschappelijke hoeken en interesses. De klankbordgroep denkt mee over de thema's, helpt ideeën de lucht in, verbindt en inspireert de werking van het project. 

Samenstelling: Dany Wijgaerts, Joost Ramaut, Olivier Salens, Yannick Ranson, Katrien Van Eeckhoutte, Jorijn Neyrinck, Stefaan Lambrecht, Piet Grymonprez, Andries De Reyghere, Ludo Lievens, Sofie Rapsaet, Sofie Verheye, Eric Van Hove