Reactie toevoegen

Sofie.Verheye@b...
Conceptueel is het een goed idee als sluitstuk / aanloop van het fietstracé 'fietssnelweg Brugge - Zeebrugge' met aansluiting op de Vaartstraat. Praktisch is er aan de andere kant wel een groot pakket te overbruggen. Een veilige en kwalitatieve verbinding tussen Sint-Pieters en de binnenstad voor de zachte weggebruiker is inderdaad belangrijk. Wellicht wordt deze verbinding beter gemaakt t.h.v. de Krakelebrug, in het verlengde van de reeds gerealiseerde zachte verbinding op de oude spoorwegbedding. Dit moet uiteraard verder onderzocht worden. De bevoegde diensten nemen uw input alvast mee. Voor wat betreft het overwelven van de Lisseweegse Vaart: dit is niet mogelijk (onbevaarbare waterloop 2de categorie).