Reactie toevoegen

Avont Eric
Het ontsluiten van de locatie biedt een prachtige opportuniteit naar maatschappelijke verankerring voor jullie project en zal het maatschappelijk draagvlak voor jullie organisatie ook positief beïnvloeden. De ontmoeting tussen verschillende maatschappelijke doelgroepen en verenigen faciliteren is een zeer goede beslissing. Je creëert hier als het ware een biotoop waarin je de komende jaren tal van vernieuwende en inspirerende projecten kan vorm geven die een positief effect zullen hebben op het leven en werken van gebruikers en hun netwerk, medewerkers, vrijwilligers etc... Laat nu de sociale ondernemers in de organisatie maar opstaan ! Proficiat aan bestuur en directie.