Reactie toevoegen

Raeckelboom Jaron
citaat: "Wordt er een "Dwars door Brugge" georganiseerd, of een andere loopmanifestatie, dan profileert Julien Saelens zich bij uitstek als het hoofdkwartier." Wat met parkeergelenheid aan Julien Saelens indien dergelijke evenementen zouden plaatsgrijpen ? Is er daar aan gedacht ?