Vlaamse conceptsubsidie voor stadsvernieuwingsproject op Sint-Pieters

10 oktober 2018

Stad Brugge krijgt van de Vlaamse Regering een conceptsubsidie voor het stadsvernieuwingsproject ‘Stadssite De DijkTempelhofop Sint-Pieters. Met deze subsidie kan een studie uitgevoerd worden als eerste stap in een grondige vernieuwing van de gemeenschapsinfrastructuur in Sint-Pieters. Sint-Pieters volgt hiermee Zeebrugge waarvoor de stad eerder al een conceptsubsidie binnen haalde.

Sint-Pieters is één van de negen toekomstplekken via de toekomst van Brugge. Sint-Pieters werd tijdens de oproep naar plekken in de Stad gekozen door een jury van stadsexperts omdat deze toekomstplek heel wat te bieden heeft. Denk aan de herinvulling van de pastorie die eigendom is van de stad, de opwaardering van het station van Sint-Pieters, de heraanleg van de Oostendse Steenweg, de recreatieve ontwikkelingen (onderzoek rond zwemmen en een camping) aan de Sint-Pietersplas, de ontwikkelingen in de Sint-Pietersmolenwijk…

In maart 2018 lanceerde de Vlaamse Regering de oproep 2018 voor stadsvernieuwingsprojecten. Van de dertien ingediende dossiers werden er zes aanvaard, waaronder ‘Stadssite De Dijk – Tempelhof’.

De site ‘De Dijk-Tempelhof’ speelt een heel belangrijke rol in het sociale leven van Sint-Pieters. Het Tempelhof is de recreatieve zone met diverse voetbalterreinen, een sportzaal en jeugdlokalen. De Dijk, de culturele ontmoetingsplek, bevat een cultuurzaal, een bibliotheek en een polyvalente ontmoetingszaal, met onder andere een buurtwerking.

De centrale ligging, naast de historische kerk, maakt van deze stadssite een cruciale verbindingsplaats tussen de verschillende delen van Sint-Pieters. Zowel op recreatief als op socio-cultureel vlak is er in deze zone veel ontmoeting en dynamiek. Zo gaan er catch- en bokstornooien door, is er een fanfare gegroeid uit het buurtwerk, is er bloeiend amateurtheater in de cultuurzaal en een sterke bibliotheekwerking.

Met de conceptstudie wil Stad Brugge een antwoord vinden op de vraag naar nog meer sociale samenhang en verbinding in Sint-Pieters en hoe de te renoveren stadssite Tempelhof/De Dijk daar ruimtelijk een opportuniteit voor kan zijn. Tegelijk moet de conceptstudie Brugge uitdagen om op een vernieuwende manier een integraal aanbod rond vrije tijd en cultuurbeleving aan te bieden, rekening houdend met de behoeftes van alle inwoners van Sint-Pieters.

Het bedrag van de subsidie wordt later bekendgemaakt.

Zie ook

27 februari 2019

Vanaf eind maart tot het begin van de zomer trekt het nieuwe stadsbestuur de Brugse wijken in. Het doet dit onder de naam ‘buurt aan de beurt’.

30 oktober 2018

In deze brochure krijg je tips om jouw buurt te vergroenen, mooier, duurzamer en warmer te maken.