Project Brugge beweegt

7 september 2018

De toekomst van Brugge werkt samen met de onderzoeksgroep VitalCities - onderdeel van de bachelor opleiding Sport en Bewegen van Howest - aan het project 'Brugge beweegt' dat Howest begin 2018 opstartte en ook trekt. 

De interdisciplinaire onderzoeksgroep VitalCities onderzoekt de beweegvriendelijkheid van de stad, de mate waarop de openbare ruimte van de stad mensen bewust of onbewust aanzet tot een laagdrempelige manier van bewegen: wandelen, fietsen, spelen, tuinieren, joggen, elkaar ontmoeten,...

Beweging is een positieve benadering voor verschillende lokale uitdagingen binnen de stad zoals mobiliteit, veiligheid, toegankelijkheid, leeftijdsvriendelijkheid, eenzaamheid, milieu,.. en draagt op die manier bij aan de algemene leefbaarheid van de stad. Om laagdrempelige beweging op een duurzame manier te integreren in alle aspecten van het dagelijkse leven van de inwoners van de stad, is een brede visie op bewegen en gezondheid nodig. Er worden reeds veel initiatieven genomen, maar het overzicht moet bewaard worden.

De onderzoeksgroep ‘VitalCities’ wil een methodiek ontwikkelen om de Stad Brugge zicht te geven op de huidige situatie en een antwoord te zoeken op de vraag:

Hoe beweegvriendelijk is Brugge nu reeds en waar liggen de opportuniteiten?

Hiervoor zal onder meer (openbare) data gebruikt worden. De bundeling van deze bevindingen kan een fundament vormen voor nieuwsgierigheid, goesting en verbinding om beleidsoverschrijdend te werken aan een vernieuwend en gedragen beleid op vlak van beweging, gezondheid en vitaliteit binnen de Stad Brugge.

Howest werkt momenteel een aantal acties verder uit zoals

  • de inventaris van lopende en toekomstige projecten die vervolledigd en geactualiseerd worden
  • alle beschikbare data rond bewegen in de stad wordt in kaart gebracht
  • de rol van 'bewegen als middel' wordt verder onderzocht binnen het 'actieplan vierkant tegen eenzaamheid'
  • permanent worden opportuniteiten gescreend waarbij Howest en VitalCities een rol kan spelen
  • het beweegaanbod voor personeelsleden wordt geëvalueerd en ondersteund

Wordt vervolgd!

© Logo Brugge - Oostende

Zie ook

7 december 2018

Op donderdagmiddag 29 november vond in de cultuurzaal van Daverlo het opvolgcongres vierkant tegen eenzaamheid plaats. Hoe gingen stadsdiensten, verenigingen en Bruggelingen het afgelopen jaar met het thema eenzaamheid aan de slag? Welke acties kunnen anders of beter? Waar moet nog meer op ingezet worden? Een boeiende namiddag met zo'n 130 aanwezigen. 

Interactieve werktafel opvolgcongres vierkant tegen eenzaamheid
30 oktober 2018

In deze brochure krijg je tips om jouw buurt te vergroenen, mooier, duurzamer en warmer te maken.