Heb je een voorstel voor een project tijdens de Triënnale? Kom naar onze brainstorm op 30/01!

20 december 2017

Doe mee aan de Triënnale en werk mee aan de vloeibare stad van de toekomst

Van 5 mei tot 16 september vindt de volgende editie van de Triënnale in Brugge plaats. In 2015 was het thema ‘wat als Brugge een megastad was’ waarbij globale verstedelijking vanuit verschillende oogpunten werd bekeken. In 2018 draait het allemaal rond ‘de vloeibare stad’. Een wereld van verandering, waarbij gevestigde gedachten en leefvormen onder druk staan, kan leiden tot angst en onzekerheid. Tegenover die reflex staat Triënnale 2018 als vloeiende, open en betrokken stad waarbij Brugge een broedplaats wordt voor vernieuwing.

In zo’n vloeibare stad is een belangrijke rol weggelegd voor de Bruggeling. De tijdelijke, gedeelde en gastvrije ruimtes van Triënnale Brugge 2018 stimuleren gedachtewisselingen en helpen een nieuw stedelijk fundament te leggen. Toevallige synergieën, plotse inzichten en duurzame oplossingen stimuleren de verbeelding van de stad. De processen leiden tot een ander – beter - begrip van een vloeibare stedelijkheid en samenleving.

Triënnale meets de toekomst van Brugge

Dat deze dynamiek al aanwezig is in deze stad hebben we met de toekomst van Brugge aan de lijve kunnen ondervinden. Heel wat mooie initiatieven werden de voorbije jaren opgestart op eigen kracht, gefaciliteerd door de stad of via allerlei samenwerkingsverbanden. De komende Triënnale willen we aangrijpen om enerzijds een podium te geven aan deze gerealiseerde initiatieven, maar anderzijds willen we ook nieuwe kansen creëren tot ontmoeting en het gezamenlijk opzetten van acties en evenementen met de Triënnale als kader.

Hoe pakken we het aan?

We organiseren een eerste gezamenlijk brainstormmoment waarop we samenwerkingsverbanden of initiatieven samenbrengen en faciliteren rondom enkele thema’s van de kunstwerken. Dit om tot een sterk uitgebouwd ‘Inspired by’ programma te komen tijdens de Triënnale. Een greep uit de mogelijke thema’s die een verband hebben met de kunstwerken: ontmoeten, delen, gastvrijheid, onderwijs, andere invalshoeken op de stad, technologie in de stad, natuur en water in de stad, duurzame voeding, duurzaamheid, hergebruik van materialen, afvalstromen en circulaire economie, wonen en leven in de toekomst,…

Denk aan volgende concrete voorbeelden:

  • Vlottenrace op de Brugse Reien
  • Pluktuintjes in de stad
  • Koken met duurzaam voedsel en een lunch organiseren in open lucht (al dan niet bij de openbare bbq)
  • Een spilvarken in de stad
  • Workshops rond onder meer het hergebruik van materialen
  • Lezingen / debatten / tentoonstellingen / gidsbeurten / …
  • Weggeefkastjes en ruilbibliotheekjes in de stad / de organisatie van een geefplein
  • Picknick- en stilteplekken
  • Tuin- en woningdeelprojecten

Meer uitleg over de kunstwerken vind je terug via deze link.

Let’s meet and make it work!

Zie je een link tussen jouw project / idee en het thema van de Triënnale of één van de kunstwerken en heb je een concreet voorstel / idee om te doen of te organiseren tijdens de Triënnale? Zoek je nog partners om dit verder uit te werken?

Kom naar het brainstorm moment op dinsdagavond 30 januari van 19 tot 22 uur in de Vrijwilligerscentrale (Kraanplein 6 – Brugge).

Inschrijven

De inschrijvingen zijn intussen afgelopen. Heb je een idee of project dat kan passen in dit verhaal? Laat het ons weten via toekomst@brugge.be

Zie ook

3 oktober 2018

Op 3 oktober was het exact één jaar geleden dat we samenkwamen om het anti-eenzaamheidsplan op te starten. Stadsdiensten, verenigingen en buurten gingen met het thema eenzaamheid aan de slag. Op donderdagmiddag 29 november komt er een opvolgcongres. Jouw input is hierbij van belang. Blokkeer de datum alvast in je agenda.

31 augustus 2018

Dit schooljaar wordt het project brede school uitgebreid van zes naar elf scholen. Er komen tandems bij in Brugge-noord en Brugge centrum.