Brede school project breidt voor derde jaar op rij uit

31 augustus 2018

Brede school

Sportsnack

Dit schooljaar (2018-2019) wordt het brede school project - één van de projecten ondersteund via de toekomst van Brugge - uitgebreid van zes naar elf scholen
Met dit initiatief wordt een waaier aan activiteiten aangeboden voor naschoolse opvang.

Een brede school is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren, waaronder één of meer scholen die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren te bereiken.

Doel brede school

Enkele belangrijke doelstellingen van brede school zijn:

 • gebouwen zo goed mogelijk benutten: schooldomein openstellen voor andere partners
 • wisselwerking thuis-school-buurt bevorderen
 • ouderbetrokkenheid stimuleren
 • uitgebreider naschools aanbod uitwerken met zinvolle activiteiten en een lage drempel
 • het realiseren van een brede leer- en leefomgeving voor kinderen en jongeren
 • sociale cohesie en wijkverbetering nastreven
 • samenwerkingen tussen verschillende partners initiëren en verduurzamen
 • sociale vaardigheden van kinderen vergroten
 • leerprestaties van kinderen verbeteren

Het gaat om activiteiten door diverse aanbieders zoals sportclubs, vzw’s, buurtbewoners, ondernemers, het Deeltijds Kunstonderwijs, … Zo werd er de voorbije twee jaar onder meer een knutselatelier ingericht, werd een koor opgestart, was er basketbalinitiatie, ging de sportkriebel door en werd er ook kunstzinnig geëxperimenteerd tot zelfs de oprichting van een percussie band.

Dit schooljaar wordt het proefproject uitgebreid met vijf nieuwe scholen in de regio Brugge-noord en Brugge-centrum. Volgende scholen nemen deel:

 • Vrije Basisschool Sint-Lodewijkscollege Spoorwegstraat met als partnerschool Stedelijke Basisschool Rijselstraat, afdeling B, beiden gelegen in Sint-Michiels;
 • Stedelijke Basisschool De Triangel met als partner Vrije Basisschool Sint-Lodewijkscollege Doornstraat, beiden gelegen in Sint-Andries;
 • Basisschool GO! De Tandem met als partnerschool Vrije Basisschool Mozaïek, beiden gelegen in Sint-Kruis;
 • SBS Ter Poorten afdeling Lissewege met als partnerschool VBS De Lisblomme in Lissewege;
 • BS GO! De Springplank met als partners VBS Het Kleurenpalet en VBS Het Palet.

Naschoolse activiteiten

De naschoolse activiteiten die op deze scholen aangeboden worden, zijn uiteraard toegankelijk voor de kinderen uit deze scholen, maar ook voor kinderen uit de buurt die ingeschreven zijn in een andere school.

Ontdek het prorgramma hier

Sportsnack

Hiernaast starten zes basisscholen dit jaar met een wekelijkse 'sportsnack', een sport- en beweegaanbod voor kinderen dat meteen aansluit op de lesuren en minstens een keer per week georganiseerd wordt.

Het gaat om:

• Immaculata Sint-Michiels

• Sint-Lodewijkscollege Zandstraat Sint-Andries
• Sint-Lodewijkscollege Gistelse Steenweg Sint-Andries
• Het Palet Brugge
• De Tandem Sint-Kruis
• Het Noordveld Sint-Andries

De scholen ontvangen vanuit de Stad een eenmalige financiële impuls van 250 euro voor aankoop van sportmateriaal, lesgeverskosten of algemene werkingskosten. Naast financiële en logistieke ondersteuning wordt er ook samengewerkt in promotie en begeleiding.

Wil je hier als school aan deelnemen? Neem contact op mer de sportdienst. 

Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein)
8000 Brugge
T 050 44 80 00
info@brugge.be

Hiernaast kregen drie Brugse scholen - waarmee de Stad een overeenkomst heeft rond naschools verhuur sportinfrastructuur - in juni een Vlaamse toelage voor aanpassing / verbetering van hun sportinfrastructuur: KTA, Atheneum Jan Fevijn en De Varens.

Zie ook

27 februari 2019

Vanaf eind maart tot het begin van de zomer trekt het nieuwe stadsbestuur de Brugse wijken in. Het doet dit onder de naam ‘buurt aan de beurt’.

30 oktober 2018

In deze brochure krijg je tips om jouw buurt te vergroenen, mooier, duurzamer en warmer te maken.